Hösthallon LOWBERRY LITTLE SWEET SISTER

Rubus Hösthallon-Gruppen

Tidigt hösthallon med kompakt, lågt växtsätt. Ger medelstora, koniska mörkröda bär med söt smak och behaglig syra. Lämplig för den mindre ytan och i kruka. Planteras i soligt läge i väldränerad, svagt kemiskt sur jord.
Lowberry-serien kännetecknas av ett kompakt, lågt och buskigt växtsätt. Sorten ger medelstora, koniska mörkröda bär med söt smak och behaglig syra. Bären är användbara till sylt, saft, infrysning och bakverk.

Trivs bäst i soliga lägen i mullrik, svagt kemiskt sur jord. Gillar väldränerad jord men kan behöva vattnas under längre torrperioder.

Sorten lämpar sig fint på den mindre ytan eller för krukodling. Plantera i rabatt eller i isolerad kruka. Planteras med 30 cm mellanrum och 1,5 meter mellan raderna. Nya skott kan behöva gallras, spara 7-10 skott per meter under våren. Hösthallon ger sin skörd på årsskotten så alla skott kan klippas ner efter skörd.

Skötselråd

Läge:
Sol
Odlingszon:
1 - 3
Planteringsavstånd (cc):
60 cm
Jordmån:
Mullrik jord, Näringsrik jord, Väldränerad jord
Jordprodukter:
Naturgödsel, Planteringsjord
Beskärningssätt:
Beskär ner till ca 10-15 cm över marknivå
Beskärningstid:
På vårvintern
Mognadstid:
Juli, Augusti
Fruktförvaring:
Kan förvaras en kortare tid