Hösthallon 'Polka'

Rubus Hösthallon-Gruppen

Köp online hos oss
En sort med medelstora till stora bär med syrlig och kraftig smak. Kan börja ge redan i slutet av augusti och ända fram till frosten. Placeras i soligt läge i väldränerad, svagt kemiskt sur jord.
Ger stora mörkröda bär med god hållbarhet. De fasta bären passar både till infrysning och att äta direkt från busken. Sorten ger skörd på de stabila årsskotten. Klara sig ofta utan uppbindning. Bären mognar i augusti och kan skördas ända till frost. Beskär ner de skott som gett skörd efter sista skörden.

Trivs bäst på solig, skyddad plats i mullrik, väldränerad, kalkfattig jord. Undvik att kalka jorden. Gillar väldränerad jord men kan behöva vattnas under längre torrperioder. Särskilt viktigt i augusti när plantan behöver extra vatten till de svällande karten. Plantera plantorna med 50 cm mellanrum och 1,5 meter mellan raderna. Nya skott kan behöva gallras, spara 7-10 skott per meter under våren.

Mognar någon vecka tidigare än 'Elektra'. Övervintringen är inget problem men behöver en lång, varm höst för att bären ska hinna utvecklas. Passar därför bäst i södra Sverige. Kan odlas i växthus längre norrut.

Framtagen av Jan Danek i Brzezna, Polen.

Skötselråd

Läge:
Sol
Odlingszon:
1 - 2
Planteringsavstånd (cc):
60 cm
Jordmån:
Mullrik jord, Näringsrik jord, Väldränerad jord
Näring:
Trädgårdsgödsel
Jordprodukter:
Naturgödsel, Planteringsjord
Beskärningssätt:
Beskär ner till ca 10-15 cm över marknivå
Beskärningstid:
På vårvintern
Mognadstid:
Augusti, September
Fruktförvaring:
Ingen förvaring/äts direkt