Trädgårdshallon 'Stiora'

Rubus (Trädgårdshallon-Gruppen)

En produktiv sort med stora, lättplockade bär. Fruktköttet är fast och lämpar sig väl för direktkonsumtion eller infrysning. Placeras i soligt läge i väldränerad, svagt kemiskt sur jord.
Sorten är mycket rikbärande. Ger mängder av mycket stora, mörkröda hallon. Är en frisk sort som inte spricker så lätt i barken. Barken är täckt av täta taggar.

Ger bär på tvåårsskotten. Alla skott som har burit frukt beskärs ner till marknivå efter skörd. Trivs bäst i soliga lägen i mullrik, svagt kemiskt sur jord. Plantera plantorna i samma nivå som de står i krukan. Gillar väldränerad jord men kan behöva vattnas under längre torrperioder. Särskilt viktigt i juli när plantan behöver extra vatten till de svällande karten. Plantera plantorna med 50 cm mellanrum och 1,5 meter mellan raderna. Nya skott kan behöva gallras, spara 7-10 skott per meter.

Inhemsk norsk sort med god härdighet som med fördel kan prövas en bit upp i landet.

Skötselråd

Läge:
Sol till halvskugga
Odlingszon:
1 - 4
Planteringsavstånd (cc):
50 cm
Jordmån:
Näringsrik jord
Näring:
Naturgödsel, Trädgårdsgödsel
Jordprodukter:
Naturgödsel, Planteringsjord
Beskärningssätt:
Klipp bort grenar som burit bär samma år
Beskärningstid:
Efter skörd
Mognadstid:
Juli, Augusti
Fruktförvaring:
Ingen förvaring/äts direkt