Labruskavin 'Zilga'

Vitis Labrusca-Gruppen

En av de härdigaste sorterna. Ger blå, medelstora druvor med söt, aromrik smak. Kraftigväxande och rikbärande. Självfertil. Utvecklas bäst på solig och lugn växtplats.
Baltisk druva, känd som en av de mest härdiga sorterna. Tål ner till 35 minusgrader och är mycket kraftigväxande och rikbärande.

Utvecklas bäst på solig och lugn växtplats. Labruskavin trivs i kalkfattig jord, gärna uppblandad med kogödsel. Gödslas med kvävefattig, kalkfattig gödning. Vårplantering är att föredra för en säkrare etablering och minskad risk för vinterskador.

När vinrankorna börjar visa fruktanlag är det gynnsamt att välja ut några klasar och gallra bort ungefär hälften. Genom kartgallring ökar man chansen att resterande druvor får tid att utvecklas fullt ut. Lämna ett par blad ovan klasen och skär bort resten av bladverket vid ett bladveck, detta för att ge ytterligare kraft åt druvan. Vin kan även odlas för de vackra bladens skull. Vinrankan har en otrolig växtkraft och kan, under rätt förutsättningar, växa omkring tre meter på en säsong.

Vedartade växtdelar beskärs endast då vinrankorna är i vintervila. En bra utgångspunkt är att beskärningen bör ske efter att vinstockarna fällt sina blad på hösten och innan saven stiger på våren. November eller december är bra månader för att beskära. Om de beskärs senare än februari kan saven stigit och de blöder då kraftigt. Låt rankorna växa ca 50 - 100 cm per år. Örtartade delar såsom bladverk och grön tillväxt kan dock beskäras sommartid.

Skötselråd

Läge:
Sol
Odlingszon:
1 - 5
Jordmån:
Kemiskt sur jord, Näringsrik jord, Väldränerad jord
Näring:
Blåbärsgödsel, Naturgödsel, Rododendrongödsel
Jordprodukter:
Blåbärsjord, Torv naturell
Beskärningssätt:
Beskär 1-2 knoppar över förra årets beskärningsnivå
Beskärningstid:
I december
Mognadstid:
September
Fruktförvaring:
Ingen förvaring/äts direkt