Vin 'Interlaken Seedless'

Vitis

Kraftigväxande och produktiv sort som får söta, saftiga och kärnfria druvor. Självfertil. Utvecklas bäst på solig och lugn växtplats.
Gulgröna druvor med saftigt fruktkött och aromatisk, söt smak. Kärnfri sort. Används som bordsdruva och till vintillverkning.

Utvecklas bäst på solig, skyddad plats där den kan klättra. Sorten planteras i kalkrik jord, gärna uppblandad med kogödsel. Gödslas med kvävefattig näring, gärna med kalk. Vårplantering är att föredra för en säkrare etablering och minskad risk för vinterskador.

När vinrankorna börjar visa fruktanlag är det gynnsamt att välja ut några klasar och gallra bort ungefär hälften. Genom kartgallring ökar man chansen att resterande druvor får tid att utvecklas fullt ut. Lämna ett par blad ovan klasen och skär bort resten av bladverket vid ett bladveck, detta för att ge ytterligare kraft åt druvan. Vin kan även odlas för de vackra bladens skull. Vinrankan har en otrolig växtkraft och kan, under rätt förutsättningar, växa omkring tre meter på en säsong.

Vedartade växtdelar beskärs endast då vinrankorna är i vintervila. En bra utgångspunkt är att beskärningen bör ske efter att vinstockarna fällt sina blad på hösten och innan saven stiger på våren. November eller december är bra månader för att beskära. Om de beskärs senare än februari kan saven stigit och de blöder då kraftigt. Låt rankorna växa ca 50 - 100 cm per år. Örtartade delar såsom bladverk och grön tillväxt kan dock beskäras sommartid.

På större vingårdar i Sverige görs vanligtvis två beskärningar, en grövre beskärning under senhösten och en mer noggrann under tidig vinter.

Skötselråd

Läge:
Sol
Odlingszon:
1 - 3
Planteringsavstånd (cc):
100 cm
Jordmån:
Mullrik jord, Väldränerad jord
Näring:
Naturgödsel
Jordprodukter:
Naturgödsel, Planteringsjord
Beskärningssätt:
Beskär 1-2 knoppar över förra årets beskärningsnivå
Beskärningstid:
I december
Mognadstid:
Augusti
Fruktförvaring:
Ingen förvaring/äts direkt