Vin 'Phoenix'

Vitis vinifera

Kraftigväxande sort som ger tidiga skördar av långa, kompakta klasar med gula druvor, söt smak och doft av muskot. Självfertil och frisk sort. Ger bäst skörd på varma soliga platser eller i växthus.
Kraftväxande sort som bildar långa rankor med stora, friskt gröna blad. De medelstora druvorna mognar tidigt och är gröna med tunt skal som mognar till gult i långa kompakta klasar. Fruktköttet är sött med en doft av muskot. Druvorna används som bordsfrukt och äts direkt men används även till druvjuice, saft, sylt eller vin. Självfertil och frisk sort.

Utvecklas bäst på solig, skyddad plats där den kan klättra. Vindruvor som tillhör vinifera-släktet planteras i kalkrik jord, gärna uppblandad med kogödsel. Gödslas med kvävefattig näring, gärna med kalk. Vårplantering är att föredra för en säkrare etablering och minskad risk för vinterskador.

När vinrankorna börjar visa fruktanlag är det gynnsamt att välja ut några klasar och gallra bort ungefär hälften. Genom kartgallring ökar man chansen att resterande druvor får tid att utvecklas fullt ut. Lämna ett par blad ovan klasen och skär bort resten av bladverket vid ett bladveck, detta för att ge ytterligare kraft åt druvan. Vin kan även odlas för de vackra bladens skull. Vinrankan har en otrolig växtkraft och kan, under rätt förutsättningar, växa omkring tre meter på en säsong.

Vedartade växtdelar beskärs endast då vinrankorna är i vintervila. En bra utgångspunkt är att beskärningen bör ske efter att vinstockarna fällt sina blad på hösten och innan saven stiger på våren. November eller december är bra månader för att beskära. Om de beskärs senare än februari kan saven stigit och de blöder då kraftigt. Låt rankorna växa ca 50 - 100 cm per år. Örtartade delar såsom bladverk och grön tillväxt kan dock beskäras sommartid.

Skötselråd

Läge:
Sol
Odlingszon:
1 - 2
Planteringsavstånd (cc):
100 cm
Jordmån:
Kalkrik jord, Näringsrik jord, Väldränerad jord
Näring:
Benmjöl, Naturgödsel, Rosgödsel
Jordprodukter:
Naturgödsel, Planteringsjord, Rosjord
Beskärningssätt:
Beskär 1-2 knoppar över förra årets beskärningsnivå
Beskärningstid:
I december
Mognadstid:
September, Oktober
Fruktförvaring:
Ingen förvaring/äts direkt