Vin

Vitis vinifera

Kraftigväxande vin som trivs i kallväxthus eller på solig, skyddad plats spaljerad mot vägg.
Det finns många olika sorters vin men gemensamt är att de gärna vill stå varmt och soligt. Gärna i ett växthus med 'fötterna/rötterna' utanför växthuset för att inte torka.

Vinifiera-sorterna trivs i kalkrik jord, gärna uppblandad med kogödsel. Gödslas med kvävefattig gödning, gärna med kalk. Det finns även vin som trivs bäst i kemiskt sur jord; labruskavin eller staketdruvor som de också kallas. De gödslas med kvävefattig och kalkfattig gödning.

När vinrankorna börjar visa fruktanlag är det gynnsamt att välja ut några klasar och gallra bort ungefär hälften. Genom kartgallring ökar man chansen att resterande druvor får tid att utvecklas fullt ut. Lämna ett par blad ovan klasen och skär bort resten av bladverket vid ett bladveck, detta för att ge ytterligare kraft åt druvan. Vin kan även odlas för de vackra bladens skull. Vinrankan har en otrolig växtkraft och kan, under rätt förutsättningar, växa omkring tre meter på en säsong.

Vedartade växtdelar beskärs endast då vinrankorna är i vintervila. En bra utgångspunkt är att beskärningen bör ske efter att vinstockarna fällt sina blad på hösten och innan saven stiger på våren. November eller december är bra månader för att beskära. Om de beskärs senare än februari kan saven stigit och de blöder då kraftigt. Låt rankorna växa ca 50 - 100 cm per år. Örtartade delar såsom bladverk och grön tillväxt kan dock beskäras sommartid.

Skötselråd

Läge:
Sol
Planteringsavstånd (cc):
100 cm
Jordmån:
Kalkrik jord, Näringsrik jord, Väldränerad jord
Näring:
Benmjöl, Naturgödsel, Rosgödsel
Jordprodukter:
Naturgödsel, Planteringsjord, Rosjord
Beskärningssätt:
Beskär 1-2 knoppar över förra årets beskärningsnivå
Beskärningstid:
I december
Mognadstid:
September, Oktober