Norskspirea 'Grefsheim'

Spiraea x cinerea

Mycket populär och rikblommande spirea.
Mycket populär spirea som blommar mycket rikligt med vita, täta klasar på skotten under försommaren. Bladen är små och spetsiga. Rundat och kompakt växtsätt med överhängande grenar. Trivs i de flesta lägen och jordar. Lämplig som friväxande häck eller i blandade buskage.