Ungersk syren 'Oden'

Syringa josikaea

Växer långsamt och blir vackert knotig. Får svagt doftande blåvioletta blommor i klasar.
Stora, mörkt gröna, glänsande blad. Svagt doftande blommor i upprätta klasar. Som solitär, till berså, till häck och buskage.

Mycket härdig och tålig. Växten är selekterad ur material från Odensala i Östersund.