Tårbjörk 'Youngii'

Betula pendula

Tårbjörken är ett relativt litet, nätt träd med kraftigt hängande grenar.
Vackert träd med kraftigt hängande krona som binds upp till önskad höjd. Anspråkslöst och lättodlat träd som trivs i sol och halvskugga i de flesta jordar.

Lämpligt som solitär, även i liten trädgård. Trädet bör inte beskäras. Får en vacker gul höstfärg.