Vårtbjörk fk SAVOLAKSIE

Betula pendula

Ett ståtligt träd med gles krona med hängande grenar.
En sort framtagen från finska frökällor.
Fin landskapsväxt men också vacker i parker och trädgårdar. Har grenar med ett hängande växtsätt. Ett härdigt träd som kan planteras i princip hela Sverige men är framförallt lämplig för landets norra delar. När trädet väl är etablerat så tål det alla jordmåner och lägen.