Bredbladig liguster

Ligustrum ovalifolium

Delvis vintergrön med buskigt, upprätt växtsätt och blankt mörkgrönt bladverk. Blommar med vita, doftande blomklasar och bildar svarta, oätliga bär. Blommorna uppskattas av våra pollinatörer. Fin att formklippa. Trivs i sol till skugga på lätt fuktig, näringsrik jord.
Bredbladig sort med brett, buskigt och upprätt växtsätt. Bladverket är blankt, mörkgrönt och består av breda, lansettformade, avlånga blad. Sorten är vintergrön vid milda vintrar. Vid stränga vintrar fryser bladen bort men nya växer ut säsongen därpå. Blomningen sker på försommaren med konformade klasar av doftande, vita, små blommor som uppskattas av våra pollinatörer. Under sensommaren bildas mängder av svarta, oätliga bär som sitter i klasar.

Trivs i sol till skugga på lätt fuktighetshållande, väldränerad och näringsrik jord. Undvik kompakta, blöta, torra och magra jordar. Drabbas lätt av svampsjukdomen som kallas för bladfallssjuka, då alla blad faller av på hösten under stora angrepp. Planteras som solitär eller i buskage. Fin att formklippa som häck eller stora klot, får då markant mindre blomning. Användbar som friväxande växt i landskapsplanteringar.

Anses vara mindre smaklig för rådjur.

Denna växt kan vara giftig vid förtäring. För mer information kontakta Giftinformationscentralen.

Skötselråd

Läge:
Sol till halvskugga
Odlingszon:
1 - 1
Planteringsavstånd (cc):
30 cm
Jordmån:
Fuktig jord, Näringsrik jord, Väldränerad jord
Näring:
Naturgödsel, Trädgårdsgödsel
Jordprodukter:
Barkmull, Naturgödsel, Planteringsjord
Beskärningssätt:
Gallra ut äldre grenar på olika höjder, Lämpar sig för formklippning, Putsa lätt
Beskärningstid:
Juli-september (JAS-perioden), På hösten, På vårvintern
Speciell tålighet:
Blåsiga, öppna lägen