Liguster

Ligustrum vulgare

Frodig buske med brett, rundat växtsätt och blankt, mörkgrönt bladverk. Blommar med vita, väldoftande blomklasar och bildar svarta, oätliga bär. Blommorna uppskattas av våra pollinatörer. Fin att formklippa. Trivs i sol till skugga på lätt fuktig, näringsrik jord.
Stor, frodig buske med brett, buskigt och rundat växtsätt. Bladverket är blankt och mörkgrönt och består av lansettformade, avlånga blad. Höstfärgen är gulgrön och inte så nämnvärd. Blomningen sker på försommaren med konformade klasar av doftande, vita, små blommor som uppskattas av våra pollinatörer. Under sensommaren bildas mängder av svarta, oätliga bär som sitter i klasar.

Trivs i sol till skugga på lätt fuktighetshållande, väldränerad och näringsrik jord. Undvik kompakta, blöta, torra och magra jordar. Planteras som solitär eller i buskage. Fin att formklippa som häck eller stora klot, får då markant mindre blomning. Användbar som friväxande växt i landskapsplanteringar.

Anses vara mindre smaklig för rådjur.

Denna växt kan vara giftig vid förtäring. För mer information kontakta Giftinformationscentralen.

Skötselråd

Läge:
Halvskugga till skugga, Sol
Odlingszon:
1 - 4
Planteringsavstånd (cc):
150 cm
Jordmån:
Fuktig jord, Näringsrik jord, Väldränerad jord
Näring:
Naturgödsel, Trädgårdsgödsel
Jordprodukter:
Barkmull, Naturgödsel, Planteringsjord
Beskärningssätt:
Gallra ut äldre grenar på olika höjder, Lämpar sig för formklippning
Beskärningstid:
Juli-september (JAS-perioden), På hösten, På vårvintern
Speciell tålighet:
Blåsiga, öppna lägen