Liguster

Ligustrum vulgare

Populär häckväxt som blir en tät formklippt häck på 0,8-2 meter. Blankt, mörkgrönt bladverk. Blommar som friväxande med vita, doftande blomklasar och bildar svarta, oätliga bär. Vid årlig klippning uteblir blomning och bär. Trivs i sol till skugga på lätt fuktig, näringsrik jord. Plantåtgång: 3 plantor/meter.
Klassisk häckväxt som används till en tät, stabil, formklippt häck på 0,8-2 meter. Bladverket är blankt, mörkgrönt och består av lansettformade, avlånga blad. Bladen får gulgrön höstfärg.
Formklipps för bästa resultat i slutet av juni för att förhindra blad- och grenavfall inuti häcken. Kan ibland behöva en andra, lättare klippning under sensommaren. Häcken blir bäst och tätast med sluttande sidor, bred nertill och smal upptill. På detta sätt får häcken bästa ljussättning och håller sig tät även nertill. När önskad höjd är uppnådd klipps häcken i samma nivå varje år. Som formklippt reduceras blomning och fruktsättningen markant och blir nästan obefintlig. Plantera tre plantor per meter till färdig häck.

Lämpar sig bäst som klippt häck, som oklippt bildas en blommande, friväxande häck på 2-3 meter med brett, buskigt och rundat växtsätt. Blomningen sker på försommaren med konformade klasar av doftande, vita, små blommor som uppskattas av våra pollinatörer. Under sensommaren bildas mängder av svarta, oätliga bär som sitter i klasar. Användbar som friväxande växt i landskapsplanteringar.

Trivs i sol till skugga på lätt fuktighetshållande, väldränerad och näringsrik jord. Undvik kompakta, blöta, torra och magra jordar.

Anses vara mindre smaklig för rådjur.

Denna växt kan vara giftig vid förtäring. För mer information kontakta Giftinformationscentralen.

Skötselråd

Läge:
Halvskugga till skugga, Sol
Odlingszon:
1 - 4
Planteringsavstånd (cc):
30 cm
Jordmån:
Fuktig jord, Näringsrik jord, Väldränerad jord
Näring:
Naturgödsel, Trädgårdsgödsel
Jordprodukter:
Naturgödsel, Planteringsjord
Beskärningssätt:
Lämpar sig för formklippning
Beskärningstid:
Juli-september (JAS-perioden), På hösten, På vårvintern
Speciell tålighet:
Blåsiga, öppna lägen