Skogslind LINN ('Elin')

Tilia cordata

Småvuxen och smalkronig sort, med ett pyramidalt växtsätt och en äggrund krona.
Framtagen i Sverige och ger möjlighet att kunna användas på platser med begränsat utrymme. Kräver nästan ingen beskärning. Blommar på sommaren, lockar då till sig humlor och bin och sprider en ljuvlig doft. Trivs i de flesta lägen och på de flesta jordar.