Skogslönn fk ULTUNA

Acer platanoides

Frökällan Ultuna ger träd med en bredare krona och kraftiga grenar.
Vilt förekommande upp till mellersta Sverige. Växer med rundad krona och kan bli uppemot 150 år gamla. Bladen är stora, handflikiga och får en fin höstfärg. Trivs i de flesta lägen och jordar. Frökällan Ultuna ger träd med en bredare krona och kraftiga grenar. Eventuell beskärning bör ske under sommaren och aldrig på våren då trädet blöder. Lämpligt allé- och parkträd, inte för den lilla trädgården.