Tuja 'Brabant'

Thuja occidentalis

Lättodlad, snabbväxande tuja som passar bra som vintergrön häck. För soliga till halvskuggiga växtplatser.
Populär sort av tuja som är snabbväxande med ett tätt pelarformigt växtsätt. Barren är glänsande gröna och består av flata skott med breda, mjuka, fjällika barr. Sorten kan bli något bronsfärgad vintertid men blir grön igen till våren. Bronsfärgen blir tydligast på solutsatta lägen. Används oftast som häckväxt men är även dekorativ som friväxande solitär. Då den med åren bildar ett pelarformigt träd med kanelbrun bark och får små bruna kottar.

Trivs i sol till halvskugga på fuktighetshållande, näringsrik, mullrik och väldränerad jord. Undvik allt för torr jord och saltstänk som kan ge missfärgningar. Snabbväxande vid rätt förutsättningar. Planteras som solitär eller som formklippt häck.

Är mycket lämplig som klippt häck. Då toppar man plantorna när de nått sin önskade sluthöjd, därefter klipps tujan vid samma höjd minst en gång om året. Sidorna på häcken klipps redan andra året efter plantering. För en tät häck bör sidorna klippas med en lätt lutning, smalare vid toppen och bredare vid foten. Om man klipper lodrätt blir häcken ofta gles nertill.

Vid plantering av tuja i mellersta och norra delen av landet, rekommenderar vi vårplantering för att undvika vinterskador på de nysatta plantorna.