Darleyljung 'Kramers Rote'

Erica x darleyensis

Blomvillig ljung som bildar breda, rödvioletta blomkuddar tidigt på våren.
'Kramers Rote' är en bredväxande, vedartad perenn som blommar rikligt under våren med små, söta rödvioletta blommor som sitter i knippen längs med grenarna. Bladverket är barrlikt, mörkgrönt och vintergrönt.

Trivs bäst i soligt läge på en väldränerad och fuktighetshållande växtplats med kemisk sur jord. Planteras i grupper som marktäckare eller kantväxt i surjordsrabatter. Trevligt inslag ihop med barrväxter.

Skötselråd

Läge:
Sol till halvskugga
Övervintringsförmåga:
C*
Antal per kvm:
11 plantor
Jordmån:
Mullrik jord, Näringsrik jord
Näring:
Naturgödsel, Trädgårdsgödsel
Jordprodukter:
Barkmull, Planteringsjord
Beskärningssätt:
Beskär ner till marknivå
Beskärningstid:
På våren