Gran

Picea abies

Vår klassiska gran med friskt gröna barr. Säljs ofta vid adventstider som säsongsväxt för att pryda till exempel entrén inför jul. Övervintrar då sällan men kan hålla sig fin fram till våren.
Klassisk gran som kan användas till en vacker formklippt häck men är även vacker som friväxande solitär. Granen växer med en genomgående stam och får ett upprätt, pelarformigt växtsätt. Barren är friskt, gröna och stickiga, och de unga grenarna och skotten har en dekorativ, rödaktig ton på veden. Nytillväxten är limegrön vilket bildar en vacker kontrast till de mörkare äldre barren. Granens grenar växer horisontellt i början för att sedan bli mer hängande och slöjlika i växtsättet. Kottarna är bruna, avlånga och hängandes. Sorten kallas även för rödgran.

Utvecklas bäst i sol till halvskugga på väldränerad, fuktighetshållande och humusrika jordar. Granar formklipps sällan, men klarar beskärning, om man beskär på gröna skott och årstillväxt. Beskär man djupare riskerar man att plantan förstörs eftersom granar inte bryter nytt på gammal ved. Ett formklippt klot eller en häck av gran är riktigt snyggt. Planteras som solitär eller som klippt häck.

Skötselråd

Läge:
Sol till halvskugga
Odlingszon:
1 - 8
Planteringsavstånd (cc):
7 m
Jordmån:
Fuktig jord, Mullrik jord
Näring:
Naturgödsel, Trädgårdsgödsel
Jordprodukter:
Barkmull, Planteringsjord
Beskärningssätt:
Beskärning är inte nödvändig, Lämpar sig för formklippning, Putsa lätt
Beskärningstid:
Juli-september (JAS-perioden), På hösten, På vårvintern