Kantnepeta 'Walker's Low'

Nepeta x faassenii

Lättskött perenn med buskigt växtsätt och blåvioletta blomstänglar. Blommar in på hösten och är mycket uppskattad av fjärilar.
Trivs i fullt soliga lägen och planteras i väldränerad näringsrik, gärna kalkrik jord. Utmärkt i rabatt som vävare, kantväxt och i grusträdgård. Klipp ner efter första blomningen, då kommer sannolikt en blomning till.

'Walkers Low' är bland de högre sorterna i Nepeta-släktet. Ogillar vinterfukt.

Skötselråd

Läge:
Sol
Övervintringsförmåga:
A*
Antal per kvm:
5-6 plantor
Jordmån:
Mullrik jord, Näringsrik jord, Väldränerad jord
Jordprodukter:
Barkmull, Naturgödsel, Planteringsjord
Beskärningssätt:
Beskär ner till marknivå
Beskärningstid:
På våren