Daggkaprifol 'Silver'

Lonicera reticulata

Svagväxande, sort med slingrande och täckande växtsätt med blågrönt till silvrigt bladverk. Fin som marktäckare. Blommar rikligt med små, gyllengula trumpetformade blommor. Saknar doft. Bildar ljusröda, oätliga bär. Trivs i sol till halvskugga på väldränerad, näringsrik jord.
Vacker sort med ett svagväxande, slingrande och täckande växtsätt. Sorten får ett marktäckande, krypande växtsätt utan stöd. Frodigt blågrönt till grått bladverk av parställda, runda blad. Höstfärgerna är oftast gröngulaktiga och inte så nämnvärda. Blommar på försommaren med korta trumpetliknande, gyllengula blommor som sitter tillsammans i luftiga blomsamlingar. Saknar doft. Bildar oätliga, ljusröda bär.

Utvecklas bäst i halvskuggiga lägen på väldränerad, lätt fuktighetshållande, mull- och näringsrik jord. Trivs även i fullt soliga lägen om rötterna växer i sval skugga. Beskärs med fördel varje vårvinter för att undvika risiga och kala plantor. Gallra bland gamla grenar och spara de yngre, på så sätt har man en ständigt föryngrad planta. Planteras mot pergolor, spaljéer, plank och staket. Användbar som marktäckare med sitt gråsilvriga bladverk.

Denna växt kan vara giftig vid förtäring. Kontakta Giftinformationscentralen för mer information.

Skötselråd

Läge:
Sol till halvskugga
Odlingszon:
1 - 4
Planteringsavstånd (cc):
100 cm
Jordmån:
Mullrik jord, Näringsrik jord, Väldränerad jord
Jordprodukter:
Planteringsjord
Beskärningssätt:
Gallra ut äldre grenar på olika höjder
Beskärningstid:
På vårvintern
Speciell tålighet:
Blåsiga, öppna lägen, Salta vindar