Eldkaprifol HONEYBELLE

Lonicera x brownii

Starkväxande sort med slingrande och täckande växtsätt med frodigt blågrönt bladverk. Blommar rikligt med gyllengula trumpetformade blommor som öppnar sig i brandgult. Saknar doft. Bildar röda, oätliga bär. Trivs i sol till halvskugga på väldränerad, näringsrik jord.
Blomvillig sort med ett starkväxande, slingrande och täckande växtsätt. Frodigt blågrönt bladverk av parställda, breda, avlånga blad som är delvis vintergrönt. Höstfärgerna är oftast gröngulaktiga och inte så nämnvärda. Blommar på försommaren med trumpetliknande gyllengula blommor som öppnar sig med en brandgul insida. De tvåfärgade blommorna sitter tillsammans i luftiga blomsamlingar. Sorten doftar svagt till inget alls och bildar ett fåtal, oätliga röda bär.

Utvecklas bäst i halvskuggiga lägen på väldränerad, lätt fuktighetshållande, mull- och näringsrik jord. Trivs även i fullt soliga lägen om rötterna växer i sval skugga. Beskärs med fördel varje vårvinter för att undvika risiga och kala plantor. Gallra bland gamla grenar och spara de yngre, på så sätt har man en ständigt föryngrad planta. Planteras mot pergolor, spaljéer, plank och staket. Även vacker i gamla fruktträd, större buskar eller liknande.

Denna växt kan vara giftig vid förtäring. Kontakta Giftinformationscentralen för mer information.

Skötselråd

Läge:
Sol till halvskugga
Odlingszon:
1 - 5
Planteringsavstånd (cc):
175 cm
Jordmån:
Mullrik jord, Näringsrik jord, Väldränerad jord
Näring:
Naturgödsel, Trädgårdsgödsel
Jordprodukter:
Planteringsjord
Beskärningssätt:
Gallra ut äldre grenar på olika höjder
Beskärningstid:
På vårvintern
Speciell tålighet:
Salta vindar, Stadsklimat