Slingertry 'Halliana'

Lonicera japonica

Starkväxande sort med slingrande och täckande växtsätt mörkgrönt, delvis vintergrön bladverk. Blommar rikligt med doftande, trumpetformade, vita blommor som skiftar till gyllengul under blomningen. Bildar blåsvarta, oätliga bär. Trivs i sol till halvskugga på väldränerad, näringsrik jord.
Dekorativ sort med ett starkväxande, slingrande och täckande växtsätt. Frodigt mörkgrönt bladverk av parställda, breda, avlånga blad som delvis är vintergröna under milda vintrar. Höstfärgerna är oftast gröngulaktiga och inte så nämnvärda. Blommar från försommaren till hösten med starkt doftande, trumpetliknande, vita blommor som skiftar färg till gyllengul under blomningen. De vitgula blommorna sitter tillsammans i luftiga blomsamlingar och uppskattas av våra pollinatörer. Under sensommaren bildas oätliga, blanka, blåsvarta bär.

Utvecklas bäst i halvskuggiga lägen på väldränerad, lätt fuktighetshållande, mull- och näringsrik jord. Trivs även i fullt soliga lägen om rötterna växer i sval skugga. Beskärs med fördel varje vårvinter för att undvika risiga och kala plantor. Gallra bland gamla grenar och spara de yngre, på så sätt har man en ständigt föryngrad planta. Planteras mot pergolor, spaljéer, plank och staket. Även vacker i gamla fruktträd, större buskar eller liknande.

Denna växt kan vara giftig vid förtäring. Kontakta Giftinformationscentralen för mer information.

Skötselråd

Läge:
Sol till halvskugga
Odlingszon:
1 - 2
Planteringsavstånd (cc):
150 cm
Jordmån:
Mullrik jord, Näringsrik jord, Väldränerad jord
Näring:
Naturgödsel, Trädgårdsgödsel
Jordprodukter:
Planteringsjord
Beskärningssätt:
Gallra ut äldre grenar på olika höjder
Beskärningstid:
På vårvintern
Speciell tålighet:
Blåsiga, öppna lägen, Salta vindar