Vildkaprifol 'Belgica'

Lonicera periclymenum

Starkväxande sort med slingrande och täckande växtsätt med frodigt blågrönt bladverk. Delvis vintergrön. Blommar rikligt med doftande, trumpetformade, hallonröda blommor som öppnar sig i gult. Bildar röda, oätliga bär. Trivs i sol till halvskugga på väldränerad, näringsrik jord.
Färggrann sort med ett starkväxande, slingrande och täckande växtsätt. Frodigt blågrönt till mörkgrönt bladverk av parställda, breda, avlånga blad som delvis är vintergröna under milda vintrar. Höstfärgerna är oftast gröngulaktiga och inte så nämnvärda. Blommar på försommaren med starkt doftande, trumpetliknande, hallonröda blommor som öppnar sig med en gul insida. De tvåfärgade blommorna sitter tillsammans i luftiga blomsamlingar. Uppskattad av våra pollinatörer. Under sensommaren bildas oätliga, blanka, röda bär.

Utvecklas bäst i halvskuggiga lägen på väldränerad, lätt fuktighetshållande, mull- och näringsrik jord. Trivs även i fullt soliga lägen om rötterna växer i sval skugga. Beskärs med fördel varje vårvinter för att undvika risiga och kala plantor. Gallra bland gamla grenar och spara de yngre, på så sätt har man en ständigt föryngrad planta. Planteras mot pergolor, spaljéer, plank och staket. Även vacker i gamla fruktträd, större buskar eller liknande.

Vildkaprifolen är älskad för sin doft. Den rena arten finner man ofta vildväxande längs västkusten och är till exempel Bohusläns landskapsblomma.

Denna växt kan vara giftig vid förtäring. Kontakta Giftinformationscentralen för mer information.

Skötselråd

Läge:
Sol till halvskugga
Odlingszon:
1 - 5
Planteringsavstånd (cc):
175 cm
Jordmån:
Mullrik jord, Näringsrik jord, Väldränerad jord
Näring:
Naturgödsel, Trädgårdsgödsel
Jordprodukter:
Planteringsjord
Beskärningssätt:
Gallra ut äldre grenar på olika höjder
Beskärningstid:
På vårvintern
Speciell tålighet:
Blåsiga, öppna lägen, Salta vindar