Vintertry 'Copper Beauty'

Lonicera henryi

Starkväxande, vintergrön sort med slingrande och täckande växtsätt. Blankt mörkgrönt bladverk med vinröda nya skott. Blommar rikligt med doftande, trumpetformade, rödgula blommor som öppnar sig i gyllengult. Bildar blåsvarta, oätliga bär. Trivs i halvskugga på väldränerad, näringsrik jord.
Vintergrön sort med ett starkväxande, slingrande och täckande växtsätt. Frodigt mörkgrönt bladverk av parställda, breda, avlånga blad som är blanka och vintergröna. Alla nya skott får en vacker vinröd färg. Blommar på sensommaren med doftande, trumpetliknande, rödgula blommor som öppnar sig med en gyllengul insida. Blommorna sitter tillsammans i luftiga blomsamlingar och uppskattad av våra pollinatörer. Under sensommaren bildas oätliga, blåsvarta bär.

Utvecklas bäst i halvskuggiga lägen på väldränerad, lätt fuktighetshållande, mull- och näringsrik jord. Trivs även i fullt soliga lägen om rötterna växer i sval skugga med god vattentillgång. Vintergröna växter får lätt brännskador av vintersolen, undvik vintersoliga lägen eller täck plantan med skuggväv i samband med tjäle och sol. Beskärs med fördel varje vårvinter för att undvika risiga och kala plantor. Gallra bland gamla grenar och spara de yngre, på så sätt har man en ständigt föryngrad planta. Planteras mot pergolor, spaljéer, plank och staket. Även vacker i gamla fruktträd, större buskar eller liknande.

Denna växt kan vara giftig vid förtäring. Kontakta Giftinformationscentralen för mer information.

Skötselråd

Läge:
Halvskugga till skugga, Sol till halvskugga
Odlingszon:
1 - 2
Planteringsavstånd (cc):
175 cm
Jordmån:
Fuktig jord, Mullrik jord, Näringsrik jord, Väldränerad jord
Näring:
Naturgödsel, Trädgårdsgödsel
Jordprodukter:
Planteringsjord
Beskärningssätt:
Beskär bort nedfrusna grenar in till frisk ved, Gallra ut äldre grenar på olika höjder
Beskärningstid:
Juli-september (JAS-perioden), På hösten, På vårvintern