Humle 'Nordbrau'

Humulus lupulus

En lättodlad klätterväxt med en enorm växtkraft. Täcker snabbt in stora ytor. En honklon som ger kotteliknande blommor. Trivs bäst på en solig plats med god tillgång på näring och vatten.
Honklon med större kottar än arten, mognar under augusti.

Humle täcker snabbt in stora ytor och passar utmärkt vid höga störar, plank och pergolor. Skotten vissnar ner och nya kommer till nästa vår. Trivs i sol-skugga i näringsrik, fuktig jord. om den får välja så är halvskugga att föredra då solen ibland kan bränna bladkanterna. Lättodlad och odlingsvärd. Kan klippas ner till strax över marknivå antingen på vårvintern eller sent på hösten.

Flerårig, snabbväxande örtväxt med kottlika blommor hos honplantorna i juni-juli. Det är blomkottarna som används vid framställning av öl. Det är de dekorativa kottarna man oftast odlar humle för så i handeln säljs endast honplantor. Tillhör familjen hampväxter och har sitt ursprung i Kina. Humle har förr använts för sina lugnande och rogivande egenskaper. Det är framför allt kottarna som innehåller de verksamma ämnena och dessa stoppades då i örngottet.

Skötselråd

Läge:
Sol till halvskugga
Odlingszon:
1 - 6
Planteringsavstånd (cc):
150 cm
Jordmån:
Fuktig jord, Mullrik jord, Näringsrik jord
Näring:
Trädgårdsgödsel
Jordprodukter:
Planteringsjord
Beskärningssätt:
Beskär ner till ca 10-15 cm över marknivå
Beskärningstid:
På vårvintern