Praktmagnolia

Magnolia x soulangeana

Köp online hos oss
Klassisk sort med brett, upprätt växtsätt. Stora ovala, gröna blad som får gyllengula höstfärger. Blommar med ljust rosavita blommor på bar kvist. Trivs i soligt, vindskyddat läge på näringsrik, kemiskt sur jord.
Praktmagnolia med brett, upprätt växtsätt som med tiden utvecklas till ett flerstammigt träd med bredväxande krona, ofta med bågböjda grenar. Bladverket är frodigt grönt och består av stora, ovala blad. Höstfärgerna är gyllengula till bronsgula.

Den eftertraktade blomningen infaller tidigt innan lövsprickningen i april-maj. Blomningen är riklig och översållar hela växten med upprätta, ljusrosa blommor som slår ut från upprätta, rosastrimmiga vita knoppar. Sorten blommar tidigt på bar kvist och bör skyddas mot frostknäppar. Kvistar kan plockas in i vas tidigt på våren och drivas i blom. På sensommaren bildas rosaröda, avlånga frukter som öppnar sig och blottar rödorange frön.

Utvecklas bäst på soliga, gärna vindskyddade lägen. Planteras i näringsrik, väldränerad och mullrik jord som bör vara kemiskt sur till neutral och lätt fuktighetshållande. Undvik kalkrika och torra jordar. Vid nyplantering är det gynnsamt att välja en skyddad plats i trädgården. Fin som solitär eller tillsammans med andra buskar, träd och perenner.

Anses vara mindre smaklig för rådjur.

Magnolians rötter ligger ytligt, undvik att gå och gräva runt plantan och täck gärna jorden med löv eller granris inför vintern.
Vårplantering är att föredra för en säkrare etablering vilket minskar risken för vinterskador första vintern.

Magnolian är ett urtidsträd som fanns redan på dinosauriernas tid för 20 miljoner år sedan. De pollineras av skalbaggar eftersom bina då inte fanns.

Fransk sort som som såddes av den franske kavalleriofficeren Soulange-Bodin runt 1820. Sorten är idag den vanligaste odlade magnolian i Sverige och norra Europa.

Skötselråd

Läge:
Sol
Odlingszon:
1 - 2
Planteringsavstånd (cc):
6 m
Jordmån:
Kemiskt sur jord, Mullrik jord, Näringsrik jord, Väldränerad jord
Näring:
Blåbärsgödsel, Rododendrongödsel
Jordprodukter:
Blåbärsjord, Planteringsjord, Rododendronjord
Beskärningssätt:
Beskärning är inte nödvändig, Klipp bort skadade, korsade och inåtväxande grenar
Beskärningstid:
Juli-september (JAS-perioden), På hösten, På vårvintern