Rosenmagnolia 'Galaxy'

Magnolia Liliiflora-Gruppen

Snabbväxande magnolia med stora rosaröda blommor på bar kvist. Sorten är inympad på stam. Utmärkt i soligt läge, gärna på vindskyddad plats.
Sorten är inympad på stam. Mycket snabbväxande sort som utvecklas till ett större träd. Etablerade plantor kan växa 50 cm eller mer på en enda säsong. Den pyramidala kronan byggs snabbt upp av många, ganska tunna uppåtsträvande grenar. Överdådig blomning med stora, rosaröda blommor.

Utvecklas bäst på soliga, gärna vindskyddade lägen. Planteras i näringsrik, väldränerad och kemiskt sur till neutral jord med god tillgång på markfukt. Undvik kalkrika och torra jordar. Vid nyplantering är det gynnsamt att välja en skyddad plats i trädgården. Fin som solitär. Passar bra i parkmiljö eller större trädgårdar där man snabbt vill ha större blommande magnolia.
Anses vara mindre smaklig för rådjur.

Magnolians rötter ligger ytligt, undvik att gå och gräva runt plantan och täck gärna jorden med löv eller granris inför vintern. Vårplantering är att föredra för en säkrare etablering vilket minskar risken för vinterskador första vintern.

Sorten blev framkorsad 1963 i USA och är en hybrid mellan M. liliiflora ’Nigra’ och M. sprengeri ’Diva’.

Magnolian är ett urtidsträd som fanns redan på dinosauriernas tid för 20 miljoner år sedan. De pollineras av skalbaggar eftersom bina då inte fanns.

Skötselråd

Läge:
Sol
Odlingszon:
1 - 3
Jordmån:
Kemiskt sur jord, Mullrik jord, Näringsrik jord, Väldränerad jord
Jordprodukter:
Naturgödsel, Planteringsjord
Beskärningssätt:
Beskärning är inte nödvändig
Beskärningstid:
Juli-september (JAS-perioden)