Ambraträd

Liquidambar styraciflua

Dekorativt träd för solig stadsmiljö med friskt, djupflikiga, gröna blad som senare får en spektakulär höstfärg från gult till lysande röda nyanser.
Vackert prydnadsträd som bildar en pyramidal, oregelbunden krona. Den har en vacker grå stam som är djupt fårad och blir mer korkliknande med åldern. Yngre grenar har ofta dekorativa korklister. Bladverket är vackert, blankt mörkgrönt med djupt flikade blad som liknar den klassiska lönnen. Höstfärgerna som det här trädet bjuder på är av högsta prydnad. Höstfärgerna går från gult till orange som övergår till lysande röda nyanser. Blomningen är oansenlig med små gulgröna blommor i april-maj.

Trivs bäst i soligt läge på väldränerad och näringsrik jord. Är ett bra träd för stadsmiljö då det klarar hårdgjorda ytor. Planteras som solitär eller i grupp.

Vårplantering är att föredra för en säkrare etablering vilket minskar risken för vinterskador första vintern.