Amerikanskt judasträd 'Forest Pansy'

Cercis canadensis

Läckert träd som får rosavioletta blommor på bar kvist följt av hjärtformade blad i röda toner. Lämplig i landets södra delar.
Långsamväxande träd vars bladverk påminner om katsurans. Blommar med mängder av små rosavioletta blommor på bar kvist. Nya blad är rödvioletta för att under säsongen gå mer åt purpurgrönt.

Utvecklas bäst på en varm, solig och skyddad plats planterad i väldränerad och näringsrik jord. Trivs i varma och fuktiga förhållanden, riklig vattentillförsel är särskilt viktig under sommarhalvåret.