Ginnalalönn

Acer tataricum spp. ginnala

Litet träd med låg utbredd krona.
Vasformigt växtsätt med stark höstfärgning och de karakteristiska lönnäsorna gör ginnalalönnen till ett uppskattat träd.

Växer fort och tål salta vindar. Etablerade plantor tål perioder av torka såväl som magra jordar.