Glasbjörk

Betula pubescens

Vackert träd med vit stam, luftig krona och där bladen får vackert gul höstfärg. Högvuxet träd för soliga till halvskuggiga lägen.
Vanligt träd som växer vilt i Sverige. Glasbjörk är lik den vanliga vårtbjörken. Det som skiljer dem åt är kronans struktur som är grövre på glasbjörken, och att barken inte spricker upp lika lätt som på vårtbjörken, vilket resulterar i att det bildas mindre skorpbark på den vita stammen. Trädet bör inte beskäras. Får vacker, gul höstfärg.
Anspråkslös och klarar mer av fuktigare marker än vårtbjörken, är även salt och avgastålig.

Vårplantering är att föredra för en säkrare etablering och minskar risken för vinterskador första vintern.