Gråal fk Deje E-planta

Alnus incana

Tåligt, snabbväxande träd med trevlig vinteraspekt i sin släta, gråa stam.
Stort träd med pyramidalt växtsätt som ung, får senare en bred krona. De nya bladskotten täcks av en gråluden yta och stammen är silvrigt grå där av namnet gråal. Trädet är härdigt och starkväxande och är särskilt tålig för salt, vind och stadsmiljö. Trivs på dom flesta jordar men är extra tålig på relativt kompakta och torrare jordar. Särskilt tålig för salt, vind och stadsmiljö.