Hängbjörk 'Tristis'

Betula pendula

Dekorativ björk med hängande växtsätt
'Tristis' har smalare krona än den klassiska hängbjörken. Särskilt tålig för salt och avgaser. Har ett relativt ytligt rotsystem och binder jord i slänter bra. Solitär för stadsplantering eller i villaträdgården. Blir på sikt upp till åtta meter bred. Starkväxande och anspråkslös, tål tillfällig väta.

Vårplantering är att föredra för en säkrare etablering och minskar risken för vinterskador första vintern.