Har-ris 'Vanesse'

Cytisus scoparius

Uppstammad ginstsläkting med riklig blomning i gult.
Har-riset kan påträffas vild i södra Sverige. 'Vanesse' är en mutation med intensivt gula blommor.
Växer med hängande grenar som översållas med gula, doftande blommor på bar kvist i april-maj. Planteras i soligt läge i väldränerad jord.

Plantera som solitär i rabatt eller kruka. Fin i slänter och stenpartier. Undvik för blöta lägen. Vid plantering i kruka bör man förvara växten i frostfritt, svalt utrymme.

Vårplantering är att föredra för en säkrare etablering vilket minskar risken för vinterskador första vintern.