Holländsk ginst 'Boskoop Ruby'

Cytisus x boskoopii

Blommar rikligt med mörkröda blommor på bar kvist i maj. Mycket anspråkslös och tacksam.
Blomning i rött under maj månad. Mycket anspråkslös och tacksam. 'Boskoop Ruby' är rikblommande och snabbväxande. Plantera som solitär eller i grupper. Lämplig på torra sandjordar och i slänter i soligt läge. Skotten är gröna året runt och ger växten ett nästan vintergrönt intryck.

Vårplantering är att föredra för en säkrare etablering vilket minskar risken för vinterskador första vintern.