Hybridgullregn 'Vossii'

Laburnum x watereri

Får gula doftande blommor i långa klasar under försommaren. En nästintill steril sort som sällan bildar de giftiga baljorna.
Får gula doftande blommor i långa klasar under försommaren. Får dekorativa trefingrade blad, och blir stor och vid. Överdådig blomning. En nästintill steril sort som sällan bildar de giftiga baljorna. Fröna är giftiga men sorten 'Vossii' är nästan steril och får sällan några frön. Klipp bort ev. baljor.

Denna växt kan vara giftig vid förtäring. För mer information kontakta Giftinformationscentralen. ​