Japansk magnolia

Magnolia kobus

Träd med något rundad krona som blommar med snövita, doftande blommor. Utmärkt i soligt läge, gärna på vindskyddad plats.
Träd med en väl förgrenad, oregelbunden och något rundad krona. Blommar med vita, doftande blommor. En av de mer härdiga sorterna av magnolia, klarar lerjord och hårdgjorda ytor och kan planteras i stadsmiljö.

Utvecklas bäst på soliga, gärna vindskyddade lägen. Planteras i näringsrik, väldränerad och kemiskt sur till neutral jord med god tillgång på markfukt. Undvik kalkrika och torra jordar. Vid nyplantering är det gynnsamt att välja en skyddad plats i trädgården. Fin som solitär eller tillsammans med andra buskar, träd och perenner.

Magnolians rötter ligger ytligt, undvik att gå och gräva runt plantan och täck gärna jorden med löv eller granris inför vintern. Vårplantering är att föredra för en säkrare etablering vilket minskar risken för vinterskador första vintern.

Magnolian är ett urtidsträd som fanns redan på dinosauriernas tid för 20 miljoner år sedan. De pollineras av skalbaggar eftersom bina då inte fanns.