Kärrek GREEN PILLAR

Quercus palustris

Mycket karakteristiskt träd med smal och pyramidformad krona.
Mycket karakteristiskt och smal, pyramidformad krona. Förekommer i allt större utsträckning som gatuträd. Trivs i soliga lägen och i näringsrik jord med relativt god tillgång till markfuktighet.

Den rena arten förekommer i vilt tillstånd i Nordamerika på fuktiga marker nära vattendrag.