Kärrek

Quercus palustris

Mycket karakteristiskt och arkitektoniskt utseende med horisontella grenar. Fantastisk höstfärg.
Förekommer i vilt tillstånd i Nordamerika på fuktiga marker nära vattendrag. Mycket karakteristiskt och arkitektoniskt utseende med genomgående stam och horisontella grenar. Förekommer i allt större utsträckning som gatuträd. Trivs i soliga lägen i näringsrik jord med relativt god tillgång till markfuktighet.