Kaskadpil 'Chrysocoma'

Salix pendulina f. salamonii

Majestätiskt träd med långt överhängande grenar som är vackert året om. Trivs i soliga till halvskuggiga lägen.
Bildar ett relativt stort träd med ett fontänlikt växtsätt. Grenarna växer lodrätt för att sedan bli hängandes ner till marken. Äldre exemplar blir den övre delen av kronan mindre hängande. Stammen och de äldre grenarna är sprickiga och gråbruna medan yngre grenar och skott är orangegula till gyllengula. Blomningen sker tidigt på våren och färgar hela pilen gyllengul. Bladen är blanka och frodigt gröna.

Trivs i soliga till halvskuggiga lägen. Är relativt anspråkslös när det gäller jordkvalitet men föredrar god vattentillgång. Planteras som solitär eller i grupper. Är extra effektfull vid vatten då dess långt hängande grenar når vattenytan. Spännande träd att ha i samband med lekplatser eftersom trädets krona bildar en lövgrotta med tiden.