Klotrobinia 'Umbraculifera'

Robinia pseudoacacia

Mindre träd med rund krona och ett mycket dekorativt bladverk.
Tagglösa grenar som bildar en klotrund krona. Växer långsamt. Bladen är ljusgröna, skira och parbladiga. Stammen blir med tiden fårad och mycket dekorativ. Planteras i skyddade lägen, känslig mot kalla vindar. Kronan är ympad på högstam.

Trivs på solig plats i mullrik och väldränerad jord.

Vårplantering är att föredra för en säkrare etablering vilket minskar risken för vinterskador första vintern.

Denna växt kan vara giftig vid förtäring. För mer information kontakta Giftinformationscentralen. ​