Klotrobinia 'Umbraculifera'

Robinia pseudoacacia

Mindre träd med rundad krona och friskt grönt bladverk.
Friskt grönt bladverk med skira, parvisa blad. Stammen är djupt och grovt fårad med en grågrön bark. Trivs i sol till halvskugga i mullrik och väldränerad jord. Planteras på skyddade platser.

Vårplantering är att föredra för en säkrare etablering vilket minskar risken för vinterskador första vintern.

Denna växt kan vara giftig vid förtäring. För mer information kontakta Giftinformationscentralen.