Majvide 'White Cat'

Salix x majalis

Ett litet stamträd som passar lika fint i krukan som i rabatten. Översållas av vita videkissar tidigt på året.
Ett ympat träd med en något överhängande krona. Alla stamskott nedanför kronan bör tas bort. Hängena är sterila och bildar inte frömjöl.

Passar bra även i mindre trädgårdar. Kan planteras i stor kruka. Krukan bör förvaras svalt och frostfritt över vintern eller så grävs plantan ner i rabatten innan vintern.