Metasekvoja

Metasequoia

Uråldrigt träd med friska gröna barr som fälls under vintern.
Trädet man trodde var utdött men som återupptäcktes på 1940-talet. Metasekvoja är ett mäktigt träd med ursprung i Kina. Det växer relativt fort och har en genomgående stam. Stammen är dekorativt rödbrun och barken flagar i långa strimlor. Trädet är barrfällande liksom lärkträdet och på hösten färgas barren vackert rostbruna innan de faller av. På våren slår barren ut i en frisk ljusgrön ton som är väldigt vacker.

Trivs i sol till halvskugga på de flesta jordar. Metasekvoja kräver fuktighetshållande jord för att trivas. Äldre exemplar kan bilda djupa rötter på jakt efter vatten.

Detta är en så kallad levande fossil med en märklig historia. Paleontologer hade tidigare utförligt beskrivit arten, men släktet ansågs vara utdött. 1944 upptäcktes ett mindre isolerat bestånd i Kina och efter det spreds frön av arten till resten av världen. Under de senaste 65 miljoner åren har släktet i princip sett oförändrat ut.