Platan 'Bloodgood'

Platanus x hispanica

Populärt, sydeuropeiskt stadsträd med karaktäristisk flagande bark och vackra höstfärger.
Mäktigt träd som växer kraftigt och bildar en stor, något rundad krona. Karaktäristiskt för platanerna är att barken flagnar och bildar ett dekorativt mönster över hela stammen. Mönstret påminner lite om kamouflagefärgerna militären använder. Bladen är gröna, femflikiga och påminner mycket av den vanliga skogslönnen. Platanen får en riktigt vacker höstfärg i gyllengult. Blommorna är oansenliga och sitter i små samlingar. Platanen blommar med både hanblommor och honblommor som är vindpollinerande. Honblommorna bildar senare en säregen, småtaggig, rund frukt som innehåller en nöt.

Trivs bäst i soliga varma lägen på väldränerade jordar. Är ett relativt anspråkslöst träd som tål stadsklimat och hårda jordar. Planteras som solitär eller i alléer.

Vårplantering är att föredra för en säkrare etablering och minskar risken för vinterskador första vintern.

Man har hittat fossil från plataner som är så gamla som 115 miljoner år.