Rysk lönn FALUN

Acer tataricum

Vackert säreget växtsätt med friskt bladverk som senare får en röd höstfärg.
Mindre träd med slät grå bark och ett säreget växtsätt som gör lönnen till ett spännande inslag i trädgården. Friskt bladverk som får vacker röd höstfärg. Vackra röda hängen efter midsommar. Lämplig som solitär.