Sibirsk lärk

Larix sibirica

Dekorativt träd med mjuka, gröna barr som får en gyllengul höstfärg. Vacker som klippt häck.
Sibirsk lärk bildar med åren ett pyramidformat träd med genomgående stam och långa horisontella grenar. Barren är cirka 5 cm långa, mjuka och gröna. På våren är lärken som vackrast när alla nya knoppar brister ut i en ljuvlig grönska. Efter en färgsprakande gyllengul höstfärg fäller den sedan sina barr på vintern. Blomningen sker på våren och följs av äggformade, bruna kottar. Kottarna är vackra att använda torkade till olika binderier.

Lärk är relativt anspråkslös när det kommer till växtplats och jordförhållanden. De kan växa på torra, blåsiga och näringsfattiga platser. Utvecklas dock bäst i sol på väldränerad, näringsrik och mullrik jord. Planteras som solitär eller i grupper. Vacker som landskapsväxt eller formklippt till klot eller häck.

Som lärkhäck så klipps toppskottet först när det har nått önskad sluthöjd. Sidorna på häcken klipps redan första vid året. Klipp sidorna med en lätt sluttande lutning in mot toppen som en pyramid. Detta görs för att undvika att häcken blir kal nertill, som den lättare blir med en lodrät klippning. Det är viktigt att häcken klipps på årsskotten varje år i juni-juli när alla årsskotten har utvecklas. Missar man detta så kan man inte beskära in häcken igen, eftersom lärk inte bryter på brun ved. Ett formklippt klot eller en häck av lärk är riktigt snyggt.