Skogsek fk LINKÖPING

Quercus robur

Ett stort och mäktigt träd, med bred krona och vackert fårad bark.
LINKÖPING är en selektion av skogsek som tagits fram för sin härdighet, vintertålighet och motståndskraft mot mjöldagg. Likvärdig med sorten ULTUNA i sina egenskaper.

Ett storvuxet träd som kan bli många hundra år gammalt. Får med åren en stor, utbredd krona. Har en vacker grön bladfärg, som på hösten antar en brun höstfärg. Producerar rikligt med ekollon. Trivs på ett soligt till halvskuggigt läge, i näringsrik och väldränerad jord.