Skogslönn 'Paldiski'

Acer platanoides

Mycket dekorativ lönn med ett flikigt bladverk.
Mycket dekorativ lönn med ett flikigt bladverk. Något oregelbundet och smalt växtsätt. Bladen är djupt flikiga och får en fin höst färg. Trivs bäst i sol till halvskugga i mull- och näringsrik jord med god tillgång på markfukt. Odlingsvärd sort som härstammar från Estland. Ett alternativ till japanska lönnar.